CNC-402 Tokra® koagulasyon cihazlarına uyumlu

www.cencemedikal.com.tr
info@cencemedikal.com.tr

Tokra® koagulasyon cihazlarına uyumludur. Tokra® tescilli birer markadır.