CNC-500 Binoküler Mikroskop

www.cencemedikal.com.tr
info@cencemedikal.com.tr

Pek çok kullanıma uygun olarak geliştirilmiştir. Günlük çalışmalardan bilimsel araştırmalara kadar laboratuvar, hastane ve üniversite gibi pek çok alanda yaygın şekilde kullanılır.