CNC-120 XKA-2200 İmmunohematoloji Santrifüjü

www.cencemedikal.com.tr
info@cencemedikal.com.tr

Alyuvar yıkamak için SERO başlık ve lenfosit yıkamak için HLA başlık kurulumu kolay. Mikro işlemci kontrol ve direk akımlı (DC) bakım gerektirmeyen kömürsüz motor. Tüm işlemler programlanabilir ve hata ayıklamaya gereksinim duymaz.