CNC-119 TXD3 Hücre Santrifüjü

www.cencemedikal.com.tr
info@cencemedikal.com.tr

Direk akımlı (DC) kömürsüz motor, Mikro işlemci kontrol