Ürün Fotoğraf

Online İşlemler

Ürün Özellikler

SOL-CARE™ Luer Adaptörlü Güvenlikli Kan Toplama İğnesi

SOL-CARE™ Luer Adaptörlü Güvenlikli Kan Toplama İğnesi toplar damarlı kan toplama için güvenlikli bir araçtır. Güvenlik mekanizması iğne batma yaralanmasına karşı koruma amaçlı olarak kan alma işleminin hemen ardından aktive edilir. Holderlı olarak da sunulmaktadır.