Ürün Fotoğraf

Online İşlemler

Ürün Özellikler

SOL-CARE™ Holderlı, Güvenlikli Vakumlu Kan Toplama İğnesi

SOL-CARE™ Holderlı, Güvenlikli Vakumlu Kan Toplama İğnesi çoklu kan toplama için güvenlikli bir araçtır. Kullanımdan sonra iğneyi kapatan koruyucu mekanizması ile tasarlanmıştır. Aktivasyon durumunda, normal kullanım ve imha etme sırasında iğne batma yaralanma kazalarına karşı iğnenin üzerini kapatır.