Ürün Fotoğraf

Online İşlemler

Ürün Özellikler

SOL-CARE™ Holderlı Güvenlikli Kan Toplama İğnesi

SOL-CARE™ Holderlı Güvenlikli Kan Toplama İğnesi toplar damarlı kan toplama için güvenlikli bir araçtır. Güvenlik mekanizması iğne batma yaralanmasına karşı koruma amaçlı olarak kan alma işleminin hemen ardından aktive edilir.