Ürün Fotoğraf

Online İşlemler

Ürün Özellikler

SOL-CARE™ Güvenlikli Kan Toplama Holder Seti

SOL-CARE™ Güvenlikli Kan Toplama Holder Seti yüksek kaliteli ve yüksek teknolojili kan toplama ekipmanıdır. Sağlık çalışanlarının performansını iyileştirmenin yanında maksimum güvenlik sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Holder

  • Standart ve geri tepme vakumlu kan alma iğneleri ile uyumludur.
  • Standart kan toplama tüpleriyle uyumludur.

Vakumlu Aktivasyon Tüpü; Kan toplandıktan sonra iğneyi yakalamak için geri çekme teknolojisi. Güvenlik mekanizması ekipmanın dahili parçasıdır ve iğne ucunun görüntüsünü kapatmaz. Aktivasyon kontamine olmuş iğnenin her iki ucuna da maruz kalma durumunu tam anlamıyla ortadan kaldırır, bu da iğne batma yaralanma riskini azaltır. İğne geri çekme aktivasyonu sırasında kullanıcının elleri iğnenin zarar vereceği bir durumda değildir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin (OSHA) karşılıklı kirletmeyi engelleme yönetmeliğine uygundur.

Minimum eğitim gereksinimi: “Sarı aktivasyon tüpünü kullanmak kan toplama tüpü takmak gibi.” Damar içinde geri çekme: İğne batma yaralanma ve kana maruz kalma risklerinin etkili şekilde azaltır. İğne geri çekme hızı: Damar hasarı riski düşük.