Ürün Fotoğraf

Online İşlemler

Ürün Özellikler

SOL-M™ Filtreli Kör İğne

Sağlık çalışanlarının ilaç tanzimi ve hazırlama sırasında iğne batma yaralanma risklerinin azaltılmasına yardımcı olur. 2010/32/EU Direktifine uyumlu. Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında kesici delici alet yaralanmalarını önleme. Gereksiz kesici delici alet kullanımını ortadan kaldırma.

Kolay Tanımlama: Renk-kodlu göbek. Kolay Kullanım: İğneler tüm standart şırıngalarınla uyumlu geleneksel iğne göbeğine sahip. İlaç Kontaminasyonunun Azaltılması: Göbekteki 5-mikron filtre 5 mikrondan daha büyük cam parçalarının filtrede süzüldüğü anlamına gelir ki bu da enjeksiyon işleminden önce bu parçaların şırıngaya geçmesini engeller.